Wnioski i formularze do pobrania

Wniosek o ustalenie celu publicznego

Karta usług (59kB) pdf

Wniosek - pdf (380kB) pdf


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek - pdf (380kB) pdf

Zmiana ustawy prawo dudowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (90kB) pdf

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalenia wymagań dot. nowej zabudowy i zagospodarowania terenu (82kB) pdf

Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (80kB) pdf


Wniosek o zmianę decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Karta usług (53kB) pdf

Wniosek - pdf (25kB) pdf

Wniosek - word (25kB) pdf


Wniosek o przeniesienie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Karta usług (57kB) pdf

Wniosek - pdf (79kB) pdf

Wniosek - word (63kB) word


Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta usług (52kB) pdf

Wniosek - pdf (80kB) pdf

Wniosek - word (51kB) word


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji

Karta usług (58kB) pdf

Wniosek - pdf (65kB) pdf

Wniosek - word (45kB) word


Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego

Karta usług (57kB) pdf

Wniosek - pdf (73kB) pdf

Wniosek - word (42kB) word


Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Karta usług (48kB) pdf

Wniosek - pdf (27kB) pdf

Wniosek - word (42kB) word


Wniosek o wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków

Karta usług (56kB) pdf

Wniosek - pdf (60kB) pdf

Wniosek - word (884kB) word


Wniosek o nadanie / zmianę nazwy ulicy

Karta usług (58kB) pdf

Wniosek - pdf (53kB) pdf

Wniosek - word (36kB) word

Zgoda o nadanie / zmianę nazwy drogi wewnętrzej - pdf (32kB) pdf

Zgoda o nadanie / zmianę nazwy drogi wewnętrznej - word (15kB) word

---------------------------------------------------------------


metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2011)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2011, 12:09:00)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (4 stycznia 2022, 13:37:08)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12166