Programy / plany / strategie

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lubniewice na lata 2001-2015 (483kB) pdf

Strategia Rozwoju Gminy Lubniewice na lata 2014-2020, część 1 (4560kB) pdf

Strategia Rozwoju Gminy Lubniewice na lata 2014-2020, część 2 (5779kB) pdf

Plan Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2006-2013 (886kB) pdf

Plan Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021 (1700kB) pdf

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 (5712kB) pdf

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 (3139kB) pdf

Plan Odnowy Miejscowości Glisno na lata 2008-2015 (914kB) pdf

Plan Odnowy Miejscowości Lubniewice na lata 2010-2017 (1884kB) pdf

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubniewice na lata 2008-2013 (924kB) pdf

Uchwała Nr XIII/109/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (100kB) pdf

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice na lata 2018-2032 (722kB) pdf

Zarządzenie Nr 99/2013 Burmistrza Lubniewic z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Lubniewice (5568kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/W/2015 Burmistrza Lubniewic z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Luniewice kart adresowych (316kB) pdf

Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Lubniewic z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Lubniewice karty adresowej (705kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Lubniewice karty adresowej (1328kB) pdf

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubniewice (1618kB) pdf

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubniewice na lata 2016-2023 (6267kB) pdf

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Lubniewice na lata 2017-2020 (1718kB) pdf

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 (1075kB) pdf

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Lubniewice na lata 2016-2022 (995kB) pdf

Plan Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027 (4828kB) pdf

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 (2759kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (27 listopada 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 listopada 2012, 14:51:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (7 marca 2023, 11:56:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9429