Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 88) starsze aktualności »Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic w sprawie usuwania abestu

15.06.2020

W związku z dużym zainteresowaniem akcją usuwania azbestu Burmistrz Lubniewic informuje wszystkich mieszkańców o możliwości kolejnego uzyskania przez Gminę Lubniewice dofinansowania na działanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbesPROJEKT DO KONSULTACJI

15.10.2019

Roczny program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rokUWAGA ROLNICY

27.06.2019

Komunikat o wystąpieniu szkód w uprawach na terenie gminy LubniewiceDotacje na kulturę

01.03.2019

Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w Gminie Lubniewice w 2019 rokuKONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

08.02.2019

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ściekówUrząd nieczynny

18.12.2018

Informujemy, że 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach dniem wolnym od pracy.Pismo PINB w Sulęcinie

14.12.2018

Pismo z prośbą o podjęcie działań kontrolno-ostrzegawczych w obiektach budowlanych w okresie zimowymAKCJA WŚCIEKLIZNA

25.05.2018

Terminarz szczepień psów przeciw wściekliźnie w Gminie LubniewiceZarządzenie nr 205/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie:KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI oraz KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY

10.01.2018

Burmistrz Lubniewic ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 1. KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2018 ROKU 2. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2018 ROKUOgłoszenie Burmistrza Lubniewic w sprawie usuwania abestu

17.10.2017

W związku z dużym zainteresowaniem akcją usuwania azbestu Burmistrz Lubniewic informuje wszystkich mieszkańców o możliwości kolejnego uzyskania przez Gminę Lubniewice dofinansowania na działanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbesZarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Lubniewic z dnia 12 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organ. pozarządowymi i innymi podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria

13.10.2017

Burmistrz Lubniewic zarządza konsultację z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenOd 17 czerwca 2017 r. zaostrzenie przepisów w sprawie wycinki drzew

24.08.2017

Informujemy, że od 17 czerwca wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrodyZarządzenie nr 171/2017 Burmistrza Lubniewic

24.05.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie: Ratownictwa wodnego na jeziorze Lubiąż w sezonie 2017Zarządzenie nr 172/2017 Burmistrza Lubniewic

24.05.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJIInformacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Lubniewic

08.05.2017

Burmistrz Lubniewic podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z inwestycjami oraz utrzymaniem urządzeń melioracji wodnychInformacja o wynikach konkursu

22.03.2017

Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w Gminie Lubniewice w 2017 rokuZarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Lubniewic z dnia 2 lutego 2017 r.

07.02.2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycjiKonsultacje Programu Rewitalizacji Gminy Lubniewice na lata 2016-2023

13.10.2016

Przedstawiamy Państwu projekt Programu Rewitalizacji Miasta Gminy Lubniewice na lata 2016-2023. Program ten stanowi narzędzie do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacjiKolejny etap Programu Rewitalizacji

25.08.2016

Przystąpiliśmy do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubniewice do 2023 roku:. W związku z tym Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na przedsięwzięcia na terenie gminyPlan gospodarki niskoemisyjnej-konsultacje

20.05.2016

Burmistrz Lubniewic zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubniewice.Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 88) starsze aktualności »