Dane kontaktowe

Zakład Gospodarki Komunalnej
69-210 Lubniewice
ul. Strzelecka 20
tel./fax 95 755 7621

NIP: 596-00-07-630
REGON: 210515434
zgklubniewice@wp.pl

---------------------------------------------------------------

W sytuacji wystąpienia awarii sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej zgłoszenia należy kierować pod dostępny całodobowo numer telefonu: 605666594.

--------------------------------------------------------------

Statut Zakładu Gospodaki Komunalnej w Lubniewicach (43kB) word

Klauzula informacyjna ogólna - Zakład Gospodarki Komunalnej (30kB) pdf

Klauzula informacyjna dla monitorinu (23kB) pdf

Regulamin monitoringu ZGK Lubniewice (23kB) pdf

Wniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu (10kB) pdf

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną (47kB) pdf


Kierownik - Dawid Karzólewski


-----------------------------------------------------------------

Ceny brutto za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 17 czerwca 2021 r.:

1. Woda dla odbiorców indywidualnych - 5,57 zł

2. Ścieki dla odbiorców indywidualnych - 11,74 zł 

3. Woda dla prowadzących działalność gospodarczą - 5,80 zł

4. Ścieki dla prowadzących działalność gospodarczą - 14,07 zł

5. Woda do celów innych niż bytowe (ogród, cele przeciwpożarowe, cele budowlane) - 7,21 zł

----------------------------------------------------------------

Projekt taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubniewice (2521kB) pdf

Decyzja PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubniewice (663kB) pdf

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Lubniewice - stanowiący załącznik do uchwały Nr XLI/307/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. (2318kB) pdf

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubniewice na okres 3 lat - termin wejścia w życie 17.06.2021 r. (1783kB) pdf

Zarządzenie Nr 210/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych świadczonych przez ZGK oraz przyjęcie i utylizację nieczystości płynnych ze zbior (167kB) pdf

Uchwała Nr XLII/270/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych (215kB) pdf

-----------------------------------------------------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej
Zakład Gospodarki Komunalnej

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (22 grudnia 2011)
Opublikował: Waldemar Gatzka (22 grudnia 2011, 11:29:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (4 maja 2023, 10:44:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16810