Sprawozdania z przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie z przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2017 roku (152kB) pdf

-----------------------------------

Zarządzenie nr 245/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 września 2018 w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo

-----------------------------------

Burmistrz Lubniewic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w 2019 roku.

Treść ogłoszenia (720kB) pdf

Zgłoszenie kandydata (168kB) pdf

----------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 BURMISTRZA LUBNIEWIC z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI wraz z ogłoszeniem (1575kB) pdf

Wzór oferty (449kB) pdf

Wzór umowy (352kB) pdf

Wzór sprawozdania (478kB) pdf

Karta oceny (288kB) pdf

-----------------------------------

PROTOKÓŁ 1/2019 z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej otwarty konkurs ofert zadania na realizację publicznego pod nazwą ”Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” (488kB) pdf

Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w Gminie Lubniewice w 2019 roku (312kB) pdf

----------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA LUBNIEWIC z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie: KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI (66kB) pdf

UWAGA! NOWE WZORY DOKUMENTÓW:

Wzór oferty (93kB) pdf

Wzór oferty - word (64kB) word

Wzór umowy (112kB) pdf

Wzór sprawozdania (94kB) pdf

Karta oceny (288kB) pdf

Wyniki konkursu (451kB) pdf

PROTOKÓŁ 1/2019 (519kB) pdf

PROTOKÓŁ 2/2019 (646kB) pdf

PROTOKÓŁ 3/2019 (529kB) pdf

------------------------------------

Sprawozdanie z przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych za 2018 r. (52kB) pdf

-----------------------------------

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 9 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i (564kB) pdf

Pismo przewodnie (375kB) pdf

Projekt do konsultacji (3283kB) pdf

Formularz zgłaszania opinii (23kB) word

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Górecka (4 września 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 września 2018, 13:29:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (15 października 2019, 14:34:29)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4208