Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zagospodarowanie Plaży Miejskiej wraz z terenem przyległym w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.09.2023
wartość: Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 28 września 2023  10:00

zamówienie na:

Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.10.2023
wartość: Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 5 października 2023  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)