Wybory samorządowe 2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic z dnia 2 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach (115kB) pdf

Zarządzenie Nr 307/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. (165kB) pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp z dn. 22.02.2024 o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (219kB) pdf

Postanowienie nr 228/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie WLKP. z dn. 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach (421kB) pdf

Postanowienie nr 261/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 23.02.2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia MKW w Lubniewicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 7.04.2024 r. (213kB) pdf

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach o składzie, siedzinie i dyżurach (99kB) pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (684kB) pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (106kB) pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (87kB) pdf

Postanowienie nr 279/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie WLKP. z dn. 01.03 2024 r. zmieniajace postanowienie w sprawie podziału Gminy Lubniewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (452kB) pdf

Postanowienie nr 280/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 01.03.2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lubniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (449kB) pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dn. 04.03.2024 r. w sprawie dodatkowego zgłoszenia kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 8 (39kB) pdf

Obwieszczenie KORYGUJĄCE Obwieszczenie z dnia 04.03.2024 r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dn. 05.03.2024 r. w sprawie dodatkowego zgłoszenia kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 8 (38kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic z dnia 5.03.2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika (121kB) pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie losowań członków komisji wyborczych (98kB) pdf

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 12.03.2024 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (136kB) pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dn. 13.03.2024 r. o przeznaczonych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (334kB) pdf

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach o losowaniu list kandydatów na radnych (66kB) pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.03.2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Sulęcińskiego zarządzonych na dzień 7.04.2024 r. (601kB) pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dn. 15.03.2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubniewicach (65kB) pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (94kB) pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na burmistrza (262kB) pdf

Postanowienie nr 293/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 18.03. 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (164kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 18.03.2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych (123kB) pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dn. 9.04.2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego (139kB) pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dn. 9.04.2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego (199kB) pdf

Postanowienie nr 495/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach w celu złożenia ślubowania przez Radnych oraz Burmistrza (294kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (2 lutego 2024)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (5 lutego 2024, 12:59:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 kwietnia 2024, 10:41:06)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1286