Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 267) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

25.11.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że wydane zostało postanowienie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie polegające na budowie stacji transformatorowej wraz z linią kablową średniego napięciaOgłoszenie Burmistrza Lubniewic

10.11.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamiao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - teren położony w Gliśnie w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

09.11.2020

Informacja Burmistrza Lubniewic o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

06.11.2020

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowymw postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

02.11.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej w LubniewicachOgłoszenie Kierownika ZGK Lubniewice

20.10.2020

Informacja o zamknięciu biura ZGK Lubniewice dla interesantówObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.10.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy gazociągu średniego ciśnienia w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

13.10.2020

Burmistrz Lubniewic ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”.Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

06.10.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych na dz. 198 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.09.2020

Burmistrz Lubniewic ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”.Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

02.09.2020

Burmistrz Lubniewic informuje, że postanowieniem z dnia 2 września 2020 r. podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania 'budowa 9 budynków mieszkalnych w Lubniewicach'Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

31.08.2020

Burmistrz Lubniewic informuje, że postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r. zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadanie 'budowa 9 budynków mieszkalnych w Lubniewicach'Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.

24.08.2020

19.08.2020 r. została wydana decyzja SKO uchylająca w całości zaskarżona decyzję Burmistrza Lubniewic w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla budowy stacji paliw płynnych w Lubniewicach i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzeniaObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

20.08.2020

Burmistrz Lubniewic informuje, że postanowieniem z dnia 20.08.2020 r. podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

17.08.2020

Burmistrz Lubniewic informuje, że postanowieniem z dnia 17.08.2020 r. nałozył na R. kwiatkowskiego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przeds. na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 9 budynków mieszkalnych wraz z infrast. wOgłoszenie Kierownika ZGK Lubniewice

20.07.2020

Informacja o całkowitej przerwie w dostawie wody w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

25.06.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 25.06.2020 r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa stacji transformatorowej wraz z budową elektroenergetycznej liObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

09.06.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 09.06.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. 'Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędna infrastrukturą i wyposażeniem w Lubniewicach, działka nr 697, ul. SulęcObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.06.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na 'budowę stacji transformatorowej wraz z budową linii kablowej średniego i niskiego napięcia w LubniewicachSzczepienie psów!

02.06.2020

Harmonogram szczepienia psów na terenie Gminy LubniewiceObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 267) starsze obwieszczenia »