Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 274) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

02.02.2021

Burmistrz Lubniewic informuje, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w Lubniewicach'Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.01.2021

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że 14.01.2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji transformatorowej wraz z elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia w LubniewicachOgłoszenie Burmistrza Lubniewic o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią

05.01.2021

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o przyjęciu uchwałą Nr XXIII/145/2020 z dnia 28.12.2020 r. MPZP dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

18.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy stacji transformatorowej oraz linii kablowej średniego i niskiego napięcia w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.12.2020

Burmistrz Lubniewic informuje, że na wniosek OLI-ROL Sp. z o.o. z Przyborowa wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,54 MW w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.12.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania 'Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w LubObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

01.12.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 1.12.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

25.11.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że wydane zostało postanowienie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie polegające na budowie stacji transformatorowej wraz z linią kablową średniego napięciaOgłoszenie Burmistrza Lubniewic

10.11.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - teren położony w Gliśnie w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiaObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

09.11.2020

Informacja Burmistrza Lubniewic o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

06.11.2020

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowymw postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

02.11.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej w LubniewicachOgłoszenie Kierownika ZGK Lubniewice

20.10.2020

Informacja o zamknięciu biura ZGK Lubniewice dla interesantówObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.10.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy gazociągu średniego ciśnienia w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

13.10.2020

Burmistrz Lubniewic ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”.Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

06.10.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych na dz. 198 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.09.2020

Burmistrz Lubniewic ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”.Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

02.09.2020

Burmistrz Lubniewic informuje, że postanowieniem z dnia 2 września 2020 r. podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania 'budowa 9 budynków mieszkalnych w Lubniewicach'Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

31.08.2020

Burmistrz Lubniewic informuje, że postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r. zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadanie 'budowa 9 budynków mieszkalnych w Lubniewicach'Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.

24.08.2020

19.08.2020 r. została wydana decyzja SKO uchylająca w całości zaskarżona decyzję Burmistrza Lubniewic w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla budowy stacji paliw płynnych w Lubniewicach i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzeniaObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 274) starsze obwieszczenia »