Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 252) starsze obwieszczenia »Ogłoszenie Kierownika ZGK Lubniewice

20.07.2020

Informacja o całkowitej przerwie w dostawie wody w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

25.06.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 25.06.2020 r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa stacji transformatorowej wraz z budową elektroenergetycznej liObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

09.06.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 09.06.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. 'Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędna infrastrukturą i wyposażeniem w Lubniewicach, działka nr 697, ul. SulęcObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.06.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na 'budowę stacji transformatorowej wraz z budową linii kablowej średniego i niskiego napięcia w LubniewicachSzczepienie psów!

02.06.2020

Harmonogram szczepienia psów na terenie Gminy LubniewiceObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

25.05.2020

Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę 9 budynków mieszkalnych na działce nr 198 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

08.05.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 08.05.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie 'Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie dz. 843/4, 842 i 841/20 w LubniewicachInformacja

15.04.2020

Informacja o sposobie przyjmowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na prezydenta RPZmiana terminu opłat

09.04.2020

Zmianie uległy terminy opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkanioweObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

07.04.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic o zebranym materiale dowodowym w post. adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w LubniewicachWAŻNY KOMUNIKAT!

11.03.2020

Komunikat w sprawie zamknięcia plocówek oświatowychObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

11.03.2020

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wod.-kan. w Lubniewicach. dz. 843/4, 842 i 841/20Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

22.11.2019

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że 18.11.2019 r. Gmina Lubniewice podpisała z WFOŚiGW w Zielonej Górze umowę dotacji na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice w 2019 r.WAŻNE OGŁOSZENIE

21.11.2019

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach informuje o awarii stacji uzdatniania wody w LubniewicachObwieszczenie Burmistrz Lubniewic

30.10.2019

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 30.10.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. 839/17 i 842 w LubniewicachObwieszczenie Wojewody Lubuskiego

16.10.2019

Wojewoda Lubuski zawiadamia, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 'Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 24Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

07.10.2019

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulicznego - budowa gazociągu LubniewiceObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

10.09.2019

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wszczęciu na wniosek EWE energia Zp. z o.o. z Międzyrzecza postępowania w spr. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy gazociągu śred. cisnienia dz. 839/17 i 842 w LubniewicObwieszczenie Wojewody Lubuskiego

19.08.2019

Wojewoda Lubuski zawiadamia, że na wniosek GDDKiA Warszawa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 'Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 24 (Wałdowice)'Obwieszczenie o wydaniu decyzji

14.08.2019

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w spr. dot. postępowania odwoławczego od decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych w LubniewicachObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 252) starsze obwieszczenia »