Aktualności z dziedziny rolnictwa

UWAGA ROLNICY!!!

W związku z komunikatem ogłoszonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/) o wystąpieniu szkód w uprawach na terenie gminy Lubniewice, informuję że Burmistrz Lubniewic wystąpił z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o powołanie Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2019 roku należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51 (I piętro) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres jak wyżej oraz pocztą internetową email: urzad@lubniewice.pl lub poprzez platformę e-PUAP: /vv7m3ek76h/skrytka.

Wzór wniosku obowiązujący w roku 2019 dostępny jest w załączniku poniżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (zakładka „Rolnictwo”): http://www.bip.lubniewice.pl/?cid=575.

Rolnicy, którzy złożyli wcześniej wnioski o oszacowanie szkód, zobowiązani są do powtórnego ich wniesienia na obowiązującym formularzu.

WAŻNE!!! Wnioski bez dołączonego oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych nie będą rozpatrywane.

WNIOSEK - susza 2019 (pdf) (88kB) pdf

WNIOSEK - susza 2019 (word) (88kB) word


Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania na terenie Gminy Lubniewice Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej przez suszę (821kB) pdf

----------------------------------------------------------

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, zachęcam do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii:

Ulotka dla hodowców trzody chlewnej (465kB) pdf

Ulotka dotycząca zasad bioasekuracji (978kB) pdf

Ulotka w sprawie postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika (590kB) pdf

Ulotka dla organizatorów imprez i targów (533kB) pdf

Ulotka informacyjna dla podróżnych (584kB) pdf

Ulotka dotycząca zasad zabezpieczenia ferm drobiu przed grypą ptaków (569kB) pdf
 
Informacje związane z ASF można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 15 29, 22 623 16 41 lub wysyłając pytanie na adres: asfpytania@wetgiw.gov.pl.

----------------------------------------------------

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (51kB) pdf

----------------------------------------------------

Apel Pani Prezes KRUS do rolników
dotyczący zachowania zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Apel (767kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (14 maja 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 maja 2018, 09:56:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (17 lipca 2019, 13:06:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1186