Mapa Biuletynu

 Dzienniki Urzędowe
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Związki i stowarzyszenia
  · Sołectwa
  · · Sołectwo Glisno
  · · Sołectwo Jarnatów
  · · Sołectwo Rogi
  · Współpraca zagraniczna
  · Strategia rozwoju Gminy
 AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENIA
  · Aktualności
  · Obwieszczenia, ogłoszenia i komunikaty
 KOMUNIKATY
  · Drogi
  · Energia elektryczna
  · Meteorologiczne
 KONKURSY
  · Ogłoszenia o konkursach
 URZĄD MIEJSKI
  · Dane adresowe
  · Burmistrz Lubniewic
  · · Oświadczenia majatkowe
  · Zastępca Burmistrza Lubniewic
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Sekretarz Gminy
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · Archiwum - Sekretarz
  · Skarbnik Gminy
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · Archiwum - Skarbnik Gminy I
  · · Archiwum - Skarbnik Gminy II
  · · Archiwum - Skarbnik Gminy III
  · Informacja turystyczna
  · Regulamin i schemat organizacyjny
  · Przewodnik po urzędzie
  · Kodeks etyczny
  · Oświadczenia majątkowe
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
 RADA MIEJSKA
  · Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej
  · Transmisja z obrad sesji
  · Zadania i uprawnienia
  · Skład Rady Miejskiej
  · Plan pracy Rady Miejskiej
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Terminy posiedzeń Rady
  · Głosowania
  · Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Składy Komisji
  · Terminy posiedzeń Komisji
  · Plan pracy Komisji Rewizyjnej
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Plan pracy pozostałych Komisji
  · · 2019
  · · 2020
  · Oświadczenia majątkowe
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · Koniec kadencji 2010-2014
  · · Początek kadencji 2014-2018
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · Koniec kadencji 2014-2018
  · · Początek kadencji 2018-2023
  · · 2018
  · · 2019
  · Interpelacje radnych wraz z odpowiedziami
  · Zapytania radnych wraz z odpowiedziami
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · Gminny Ośrodek Kultury 'POD MORWĄ'
  · Zespół Szkolno-Przedszkolny
  · Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · Zakład Gospodarki Komunalnej
  · Środowiskowy Dom Samopomocy
  · Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice
 MAJĄTEK I FINANSE
  · Budżet Gminy
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Majątek Gminy
  · Sprawozdania z wykonania budżetu - kwartalne
  · Sprawozdania z wykonania budżetu - półroczne, roczne
  · Umorzenia, odroczenia, raty
  · Fundacje i Stowarzyszenia dofinansowane z JST
  · Pomoc publiczna
  · Budżet obywatelski
  · Majątek jednostek podległych
  · · 2018
  · Koszt wychowania przedszkolnego
 PRZETARGI
  · Zamówienia publiczne
  · Sprzedaż mienia
  · Sprzedaż nieruchomości
  · Zapytania ofertowe
  · Plan zamówień publicznych
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały Rady Miejskiej
  · Opłaty i podatki
  · Zarządzenia Burmistrza
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Programy i inne zamierzenia
  · Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  · Raport o stanie gminy Lubniewice
 WNIOSKI DO POBRANIA
  · Referat księgowości i podatków
  · Referat organizacyjny
  · Referat inwestycji i nieruchomości
 SIOS
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Gminna ewidencja kąpielisk
  · Gminna ewidencja MOWDK
 GOSPODARKA ODPADAMI
  · Informacje bieżące
  · Uchwały związane z gospodarką adpadami - aktualne
  · Uchwały związane z gospodarką odpadami - archiwalne
  · Azbest
 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO
  · Rolnictwo
  · Leśnictwo
  · Łowiectwo
  · Powszechny spis rolny 2020
 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 WYBORY I REFERENDUM
  · Wybory ławników - kadencja 2020-2023
  · Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  · Wybory prezydenckie 2020
 PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
 PETYCJE
 ARCHIWUM BIP
 RODO