Informacje dotyczące azbestu - Gmina Lubniewice


Gmina Lubniewice od 2013 roku uczestniczy w akcji usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Od trzech lat pozyskiwana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Dotacja przeznaczona jest na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace jest zawsze firma wyłoniona przez tut. Urząd w drodze przetargu lub zapytania ofertowego.


Zadania są realizowane w ramach gminnego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubniewice na lata 2018 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XXXII/253/2017 z dnia 8 listopada 2017r.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice na lata 2018-2032 (722kB) pdf


Usunięte wyroby azbestowe w latach 2013-2017 na terenie Gminy Lubniewice:

RokIlość w MG (tony)Ilość w m2Dofinansowanie w zł
201381,305.629,6659.854,90
201450,663.105,0027.048,04
201529,9681.547,0012.245,41
201627,081.587,689.546,00
201725,761.888,959.476,80
Suma:214,75813.758,29118.171,15Obowiązkiem właścicieli nieruchomości posiadających wyroby zawierające azbest jest składanie corocznej informacji do dnia 31 stycznia W Urzędzie Miejskim w Lubniewicach dotyczącej oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest


Rozporządzenie Rady Ministrów (1086kB) pdfWłaściciele nieruchomości zainteresowani dotacją planujący usunięcie azbestu w 2018r. winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2018r.

Wstępne wnioski przyjmowane będą  do dnia 22.01.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach w pok. nr 10 I piętro, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice.

UWAGA!!!
Informujemy, że Gmina Lubniewice przedłuża termin naboru wniosków na usunięcie azbestu w 2018 roku do dnia 15 lutego 2018 roku!


Wniosek o dofinansowanie odpadów zawierających azbest - wersja pdf (72kB) pdf

Wniosek o dofinansowanie odpadów zawierających azbest - wersja word (15kB) word


Niezbędne Załączniki do wniosku dla osób fizycznych:


Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej  uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.

Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu. Informacja o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31).

Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania:
formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) lub formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń  o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Urz. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.).

oświadczenie o pomocy de minimis.

W przypadku wątpliwości Burmistrz Lubniewic może zwrócić się do wnioskującego o złożenie uzupełnień do wniosku lub przedłożenia dodatkowych informacji. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje oraz niezbędne formularze można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, pok. nr 10 lub pod nr tel. 95 755 7052 wew. 7.


------------------------------------------------------------

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubniewice, dotyczącą osób fizycznych i prawnych (105kB) pdf

------------------------------------------------------------


Azbestowe dziedzictwo - jak pozbyć się szkodliwego eternitu


Wiele osób nie do końca wierzy w szkodliwość azbestu, inni po prostu lekceważą problem. Dachy z materiałów azbestowo-cementowych, popularnie nazywanych eternitem, w większości powstały w latach 60. i 70. Najczęściej stosowano płyty faliste, rzadziej płaskie. Azbest był używany nie tylko do produkcji płyt dachowych, lecz także okładzin elewacyjnych, rur, kanałów wentylacyjnych i spalinowych. Wyroby z azbestu stosowano powszechnie, bo były tanie, trwałe, odporne na wysoką temperaturę i mróz, a przede wszystkim na ogień i korozję.
W rezultacie w Polsce są ogromne ilości wyrobów zawierających azbest. Nic więc dziwnego, że na dachach domów, garaży i budynków gospodarczych w całym kraju można spotkać szare, często uszkodzone płyty eternitowe. Nie można także nie wspomnieć o braku odpowiedzialności, przez którą nasze środowisko jest dodatkowo skażone azbestowym pyłem unoszącym się nad dzikimi wysypiskami - szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nierzadko pokruszonymi płytami eternitu utwardzano również drogi dojazdowe czy place przed domami, na których dzisiaj bawią się dzieci.

Prawne aspekty…

W Polsce w 1998 roku ukazało się rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. W tym samym roku została zakończona produkcja płyt azbestowych, a w marcu 1999 roku wprowadzono zakaz obrotu tymi płytami.
Zgodnie z tym rozporządzeniem każda gmina, starostwo lub powiat zostały zobowiązane do sporządzenia inwentaryzacji budynków zawierających materiały azbestopochodne wraz z oceną ich stanu technicznego, a tym samym oceną szacunkową czasu, w którym muszą zostać usunięte. Sprawozdania z tych inwentaryzacji muszą być co roku składane w województwach.
Aby było to możliwe, rozporządzenie zobowiązało właścicieli i zarządców budynków, w które wbudowany jest azbest, do dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów, na podstawie którego powinni sporządzić (w dwóch egzemplarzach) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego ich użytkowania. W przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń powierzchni wyrobów zawierających azbest zarządca lub użytkownik powinien taki wyrób usunąć w pierwszej kolejności. Niezabezpieczone płyty azbestowo-cementowe są szkodliwe, nawet gdy są tylko pokryciem dachowym, a co dopiero, kiedy pokruszone leżą na drodze. Każda z nich zawiera od 11 do 13 proc. rakotwórczego azbestu. Deszcze, wymywając z nich spoiwo cementowe, odsłaniają włókna azbestu, które rozszczepiają się i odrywają. Dzięki temu te niewidoczne dla oka włókienka mogą fruwać w powietrzu, spływać z dachu razem z wodą
i wnikać do gruntu.  

Szkodliwość …

Azbest staje się jednak szczególnie niebezpieczny podczas obróbki mechanicznej - usuwania starych płyt z dachu, a także jeżeli jest uszkodzony. Dlatego demontaż płyt azbestowo-cementowych należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie. W aktualnie obowiązującym wykazie chorób zawodowych za choroby i zmiany patologiczne będące skutkiem zawodowego narażenia na pył azbestu uznane są: pylica azbestowa, choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu: rozległe zgrubienia opłucnej, rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia, wysięk opłucnowy, nowotwory złośliwe: rak płuca, rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej lub otrzewnej, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

--------------------------------------------------------

Burmistrz Lubniewic informuje, że Gmina Lubniewice w dniu 07.10.2016 r. podpisała z WFOŚiGW w Zielonej Górze umowę na dofinansowanie zadania pn: 'Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice na rok 2016'.

Poniżej treść obwieszczenia:

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic (32kB) pdf

-------------------------------------------------------

Uwaga Mieszkańcy Gminy Lubniewice!!!

W związku z dużym zainteresowaniem akcją usuwania azbestu Burmistrz Lubniewic informuje wszystkich mieszkańców o możliwości kolejnego uzyskania przez Gminę Lubniewice dofinansowania na działanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
w 2018 r.*

Zainteresowani właściciele nieruchomości, którzy posiadają np. pokrycie dachowe z wyrobów zawierających azbest i wyrażają chęć ich usunięcia* prosimy o informację w w/w sprawie wraz z oszacowaną ilością (m2, Mg) posiadanych wyrobów zawierających azbest.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie chęci uczestnictwa w dofinansowaniu nie jest jednoznaczne z realizacją zadania przez Gminę.

*dofinansowanie nie obejmuje nowego pokrycia dachowego  
 
Informacje prosimy składać do:
- osobiście do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach I piętro pok. nr 10 lub
- telefonicznie pod nr tel. 95 755 7052 wew. 7, 728892198

Na zgłoszenia czekamy do 22 stycznia 2018 r.

Pełna treśc ogłoszenia (120kB) pdf


Wytworzył: Marta Jagiełło (21 lipca 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lipca 2016, 10:13:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (23 stycznia 2018, 15:13:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1336

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij