Budżet obywatelski


Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury realizacji

Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok


Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na rok 2020 (441kB) pdf

Załącznik nr 1 - Formularz zgłaszania zadań (pdf) (327kB) pdf

Załącznik nr 1 - Formularz zgłaszania zadań (word) (33kB) word

Od 2 sierpnia można głosować na zadanie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Wpłynęło 6 wniosków. Zespół Opiniujący zakwalifikował wszystkie projekty.

Głosowanie odbywa się na terenie Gminy Lubniewice, bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (sekretariat), elektronicznie oraz u Sołtysów w sołectwach od 2 sierpnia do 4 września 2019 r.

W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Gminy Lubniewice.

Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty w miejscu głosowania lub przesłanie skanu podpisanej karty drogą elektroniczną na adres urzad@lubniewice.pl.

Głosować można do 4 września 2019 roku. W przypadku składania kart osobiście do godz. 15.30, natomiast elektronicznie do północy

Ogłoszenie (23kB) pdf

Protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego (1458kB) pdf

Zadanie 1 „Integracyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży, miejsce spotkań mieszkańców” (1781kB) pdf

Zadanie 2 „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Glisno” (1704kB) pdf

Zadanie 3 „Konserwacja rzeźb w drewnie znajdujących się w Parku miłości im. Michaliny Wisłockiej w Lubniewicach” (1331kB) pdf

Zadanie 4 „Kapitalny remont zjeżdżalni wodnej zlokalizowanej na Plaży Miejskiej w Lubniewicach” (2353kB) pdf

Zadanie 5 „Naprawa dróg gminnych w miejscowości Jarnatów” (1375kB) pdf

Zadanie 6 „Modernizacja sali szkoleniowej, elewacji oraz garaży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniewicach” (1762kB) pdf

Karta do głosowania - pdf (177kB) pdf

Karta do głosowania - word (659kB) word
-----------------------
PROTOKÓŁ 2/2019 z posiedzenia Zespołu Opiniującego w celu ustalenia wyników głosowania na złożone wnioski (646kB) pdf

-------------------------------------------------------------

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic o realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok

Treść ogłoszenia (435kB) pdf

Uchwała Nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok (50kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/305/2018 (52kB) pdf

Lista poparcia zadania - pdf (26kB) pdf

Lista poparcia zadania - word (14kB) word

Formularz zgłaszania zadań - pdf (63kB) pdf

Formularz zgłaszania zadań - word (34kB) word

----------------------------------------------------------

Rozpoczynamy głosowanie na wybrane zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na rok 2019.

Zespół Opiniujący wybrał trzy zadania do umieszczenia na liście. Każdy mieszkaniec Gminy Lubniewice może oddać jeden głos na wybrane zadanie. Głosować można na:

Zadanie 1
„Mała architektura miejska – zakup ławek i koszy na śmieci”
• Wnioskodawca: Maria Tymusz.
• Miejsce realizacji: Lubniewice, osiedla: Świerczów, Trzcińce, Suszyce.
• Skrócony opis: zadaniem tego projektu jest zakup ławek i koszy na śmieci.
• Koszt całkowity: 29 976,00 zł brutto.
• Opinia Zespołu: wniosek złożony w określonym terminie na poprawnym formularzu. Dołączona poprawna lista poparcia. Projekt realny, zgodny z planistycznymi dokumentami Gminy Lubniewice, możliwy do realizacji w roku budżetowym 2019. Kalkulacja finansowa realna i odpowiadająca zakresowi projektu. Projekt uzyskał opinię pozytywną wszystkich członków Zespołu Opiniującego i został umieszczony na liście projektów wybranych do głosowania.

Zadanie 2
„Wykonanie utwardzenia kostką betonową podjazdu i parkingu przy remizie OSP Glisno”
• Wnioskodawca: Krystyna Kisielewicz.
• Miejsce realizacji: Glisno, działka ewidencyjna 2/10.
• Skrócony opis: przy remizie OSP Glisno obecnie jest teren podmokły, który powoduje grzęźnięcie pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Wyjazd i wjazd jest utrudniony. Realizacja projektu usprawni działania druhów i strażaków.
• Koszt całkowity: 29 920,00 zł brutto.
• Opinia Zespołu: wniosek złożony w określonym terminie na poprawnym formularzu. Dołączona poprawna lista poparcia. Projekt realny, zgodny z planistycznymi dokumentami Gminy Lubniewice, możliwy do realizacji w roku budżetowym 2019. Kalkulacja finansowa realna i odpowiadająca zakresowi projektu. Projekt uzyskał opinię pozytywną wszystkich członków Zespołu Opiniującego i został umieszczony na liście projektów wybranych do głosowania.

Zadanie 3
„Przebudowa wiaty piknikowej z wykonaniem monitoringu placu przy Wiejskim Domu Kultury w Jarnatowie”
• Wnioskodawca: Wiesław Komar.
• Miejsce realizacji: Jarnatów, działka ewidencyjna 10/10.
• Skrócony opis: Przebudowa wity piknikowej z wykonaniem monitoringu placu przy WDK w Jarnatowie. Projekt polega na wymianie będącej w złym stanie technicznym wiaty drewnianej na wolnostojącą wiatę drewnianą z podłogą betonową z dachem dwuspadowym zachowując kształt i wymiary istniejącej wiaty.
• Koszt całkowity: 30 000,00 zł brutto.
Opinia Zespołu: wniosek złożony w określonym terminie na poprawnym formularzu. Dołączona poprawna lista poparcia. Projekt realny, zgodny z planistycznymi dokumentami Gminy Lubniewice, możliwy do realizacji w roku budżetowym 2019. Kalkulacja finansowa realna i odpowiadająca zakresowi projektu. Projekt uzyskał opinię pozytywną wszystkich członków Zespołu Opiniującego i został umieszczony na liście projektów wybranych do głosowania

W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Gminy Lubniewice, który w roku 2018 kończy 16 lat.

Głosowanie odbywa się na terenie Gminy Lubniewice, bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (sekretariat), elektronicznie oraz u Sołtysów w sołectwach.

Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty w miejscu głosowania lub przesłanie skanu karty drogą elektroniczną na adres urzad@lubniewice.pl

Głosować można do 8 listopada 2018 roku (włącznie). W przypadku składania kart osobiście do godz. 15.30, natomiast głosy wysyłane elektronicznie można przesyłać do północy.


Protokół posiedzenia Zespołu Opiniującego (888kB) pdf

Ogłoszenie (25kB) pdf

Karta do głosowania doc. (658kB) word

Karta do głosowania pdf (178kB) pdf


Wnioski:

Mała architektura wiejska - zakup ławek i koszy na śmieci (2188kB) pdf

Wykonanie utwardzenia kostką betonową podjazdu i parkingu przy remizie OSP Glisno (3430kB) pdf

Przebudowa wiaty piknikowej z wykonaniem monitoringu placu przy Wiejskim Domu Kultury w Jarnatowie (1479kB) pdf


Wniosek odrzucony:

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1296F relacji Lubniewice-Osiedle Trzcińce - I etap (1301kB) pdf

Wnioskodawca: Wojciech Chochowski
Miejsce realizacji: Lubniewice, wzdłuż drogi powiatowej nr 1296 F
Skrócony opis: celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po drodze powiatowej nr 1296 F relacji Lubniewice-Osiedle Trzcińce poprzez budowę oświetlenia ulicznego
Koszt całkowity: 30 000,00 zł brutto.
Opinia Zespołu: wniosek złożony w określonym terminie na poprawnym formularzu. Dołączona poprawna lista poparcia. Wniosek został odrzucony. Na powyższą decyzję złożyło się kilka elementów: przedstawiony wniosek dotyczy terenu powiatu sulęcińskiego, nie jest to majątek gminy. Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego nie przewiduje realizacji projektu na terenie, który nie należy do Gminy Lubniewice. Zespół Opiniujący podjął decyzję o wprowadzeniu zapisu do zasad Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, który umożliwi realizację zadań na działkach należących do Skarbu Państwa, a zlokalizowanych na terenie Gminy Lubniewice. Jednocześnie informujemy, że złożony projekt należy rozpocząć od uzyskania zgody właściciela terenu, decyzji celu publicznego, wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

PROTOKÓŁ 2/2018 z posiedzenia Zespołu Opiniującego w celu ustalenia wyników głosowania na wnioski złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok (424kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Aleksandra Górecka (14 września 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 września 2018, 13:29:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (10 września 2019, 15:09:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4370