Archiwalne uchwały związane z gospodarką odpadami

UCHWAŁA Nr XXI/152/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (116kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXIII/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/152/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (789kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXVII/193/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/152/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice, zmienioną uchwałą Nr XXIII/164/2012 z dnia 28 grud (46kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXIX/209/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice (99kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXXI/224/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę XIX/209/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (47kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXI/154/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi (65kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXIII/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji (526kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXVII/195/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XXIII/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieru (74kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXIX/211/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji (79kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXX/223/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji (80kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXXI/227/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji (78kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXXVII/263/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji (88kB) pdf

Uchwała Nr XLI/287/2014 z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji (80kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXIII/167/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (70kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXXI/226/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (42kB) pdf

Uchwała Nr XLI/286/2014 dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (37kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXVII/194/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/167/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (38kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXXVII/261/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (43kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXIII/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (220kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXVII/196/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (43kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXIX/210/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (51kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXXI/225/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/210/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (48kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości (48kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXIII/165/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/155/2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbi (136kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice (95kB) pdf

UCHWAŁA Nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ty (49kB) pdf

UCHWAŁA Nr XL/281/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach zdnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubni (38kB) pdf

UCHWAŁA Nr XL/282/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług (38kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/264/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalmymi (42kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w prawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice (127kB) pdf

Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania dekla (95kB) pdf

Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (49kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (6 stycznia 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 stycznia 2013, 22:09:22)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 marca 2020, 11:51:37)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5913