NULL string(0) ""

Uchwała nr III/21/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 czerwca 2024w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Terytorialnego” na lata 2022-2030 obejmującej gminy Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 w związku z art 10 ust. 1, art. 10 g i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 t.j.), art. 3 pkt 3 oraz art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r., poz.324 t.j.) oraz porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 12 października 2022 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/21/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 czerwca 2024


w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Terytorialnego” na lata 2022-2030 obejmującej gminy Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 w związku z art 10 ust. 1, art. 10 g i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 t.j.), art. 3 pkt 3 oraz art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r., poz.324 t.j.) oraz porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 12 października 2022 r. uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Przyjmuje się "Strategię Rozwoju Terytorialnego” na lata 2022-2030 obejmującą gminy Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a Strategia Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmująca gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym wchodzi w życie po uchwaleniu jej przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2024 r. (3127kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 czerwca 2024, 09:38:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150