NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/311/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 sierpnia 2023w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Gminy Lubniewice oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tej nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344,)uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLVII/311/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 sierpnia 2023


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Gminy Lubniewice oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tej nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344,)uchwala się co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Gminy Lubniewice, położonej przy ul. Jana Pawła II 5 w Lubniewicach, działka nr ewid. 517 w obrębie Lubniewice, na rzecz dotychczasowego najemcy, który korzysta z pierwszeństwa w nabyciu zgodnie ze stosownymi przepisami.

§ 2. 
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od ceny nieruchomości.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4. 
Traci moc Uchwała nr XXXVI/223/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr XLVII/311/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. (216kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 września 2023, 09:05:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225