Uchwała nr XXI/127/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 września 2020w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXI/127/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 września 2020


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej, położonego w miejscowości Lubniewice, ul. Jana Pawła II 49, na działce o numerze ewidencyjnym 480 i powierzchni 622 m2, obręb 24 – Lubniewice, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1U/00002942/6.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski

Uchwała Nr XXI/127/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 września 2020 r. (175kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2020, 10:44:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60