Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią05.01.2021

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią

05.01.2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LUBNIEWIC 
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 
i o możliwości zapoznania się z jego treścią 
  
 
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze. zm.), zawiadamiam 
o przyjęciu: 
 
uchwałą Nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice. 
 
Z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w godzinach pracy urzędu. Dokument ponadto będzie też udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubniewice.pl) 

 
Burmistrz Lubniewic  
Radosław Sosnowski  
 
Pełny zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, znajduje się na stronie internetowej www.bip.lubniewice.pl w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Administratora. 
 
 

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic (332kB) pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/145/2020 (488kB) pdf

Podsumowanie do Uchwały Nr XXIII/145/2020 (1381kB) pdf

Pełna treść Uchwały Nr XXIII/145/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (5 stycznia 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 stycznia 2021, 15:23:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118