2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2017 rok

U C H W A Ł A Nr XIV/196/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 lutego 2017r.
 
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  w Lubniewicach na 2017 rok
 
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) oraz  § 26 ust. 1 i  § 33 ust.1  Statutu Miasta i Gminy Lubniewice  (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego  z dnia  23 września 2003 Nr 73, poz.1096), uchwala się co następuje:

§ 1
Przyjmuje się  plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy wynikających z bieżącej działalności Rady, Komisji, Burmistrza.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2017 rok (42kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (5 lutego 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 lutego 2018, 08:52:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 854