Zarządzenie nr 87/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 10 czerwca 2020w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Lubniewice w 2020 roku.

Zarządzenie nr 87/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 czerwca 2020


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Lubniewice w 2020 roku.

Na podstawie art. 16 ust. 4, art. 18 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019, poz. 1728 ), zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się Gminne Biuro Spisowe w Lubniewicach  do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
 
§ 2
Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miejski w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice.

§ 3
1. Wyznaczam Bartosza Jankowskiego  na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego.
2. Powołuję następujący skład osobowy Gminnego Biura Spisowego w Lubniewicach:
1) Bartosz Jankowski  – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
2) Izabela Dembińska   – koordynator,
3) Marta Wierzbińska  – członek,
4) Waldemar Gatzka – członek.
 
§ 4
Gminne Biuro Spisowe w Lubniewicach  powołuje się w celu realizacji zadań Powszechnego Spisu Rolnego 2020, przypisane dla Gminy w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.
Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy:
1) organizacja naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych;
2) współpraca z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych;
3) współpraca z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów terenowych;
4) monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., oraz  przekazywanie wyników tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego;
5) współpraca z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy.

§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Gminnego Biura Spisowego.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (16 czerwca 2020, 08:09:35)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 czerwca 2020, 08:20:09)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281