Zarządzenie nr 86A/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 5 czerwca 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 86A/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 czerwca 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 ust. 2, Uchwały nr XVII/96/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Uchyla się Zarządzenie nr 86/2020 z dnia 05.06.2020 r.

§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.845.595,39 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.843.750,39zł
2) Wydatki majątkowe – 1.845,00 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (81kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 czerwca 2020, 08:15:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 293