Zarządzenie nr 38/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 28 czerwca 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 38/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 czerwca 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 ust.2, Uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o  1.900,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.900,00 zł

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.900,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.900,00 zł

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.027.687,36 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13.849.381,72 zł,
2) dochody majątkowe – 2.178.305,64 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.926.687,56 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.349.251,49 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.577.436,07 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (127kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (83kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 lipca 2019, 13:52:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166