Zarządzenie nr 31/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 28 maja 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 31/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 maja 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 ust.2, Uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o  11.300,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.300,00 zł

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 11.300,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 28.700,00 zł
     - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.024.754,36 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13.846.448,72 zł,
2) dochody majątkowe – 2.178.305,64 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.923.754,56 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.346.318,49 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.577.436,07 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (130kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (86kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 czerwca 2019, 14:00:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185