Zarządzenie nr 20/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 29 marca 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 20/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 marca 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 ust.2, Uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.752.359,17 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące – 13.327.840,00 zł
2) Wydatki majątkowe – 2.424.519,17 zł

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (80kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 kwietnia 2019, 15:00:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443