Zarządzenie nr 22/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 15 kwietnia 2019zmieniające Zarządzenie nr 261/2018 261/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 452 i na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 467 - obręb 0024, stanowiącej własność Gminy Lubniewice.

Zarządzenie nr 22/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 15 kwietnia 2019


zmieniające Zarządzenie nr 261/2018 261/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 452 i na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 467 - obręb 0024, stanowiącej własność Gminy Lubniewice.

Na podstawie;
- art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994),
- art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121),
- art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025),
- Uchwały nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XLVI/338/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu nr 261/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 452 i na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 467 - obręb 0024, stanowiącej własność Gminy Lubniewice zmienia się §3, który otrzymuje brzmienie: „ustanowienie służebności następuje odpłatnie i na czas nieoznaczony”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 kwietnia 2019, 15:04:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102