Zarządzenie nr 242/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 26 lipca 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 242/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 26 lipca 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 ust.2, pkt 1, 3 Uchwały nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o  42.834,59 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42.834,59 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 42.834,59 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.434,59 zł
     - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 14.600,00 zł
    
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18.541.197,26 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.249.197,36 zł,
2) dochody majątkowe – 4.291.999,90 zł
 
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.844.697,26 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.184.133,30 zł,
2) wydatki majątkowe – 10.660.563,96 zł
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (148kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (180kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 lipca 2018, 13:55:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154