Zarządzenie nr 236/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 7 czerwca 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 236/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 czerwca 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 ust.2, pkt 1 Uchwały nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o  16.700,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 16.700,00 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 16.700,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.700,00 zł
    
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18.317.758,34 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.025.758,44 zł,
2) dochody majątkowe – 4.291.999,90 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.431.258,34 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12.828.654,38 zł,
2) wydatki majątkowe – 10.602.603,96 zł
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (125kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (169kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lipca 2018, 08:11:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108