Uchwała nr XXXVI/258/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 24 października 2013w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w LubniewicachNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/258/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 24 października 2013


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Lubniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne:
Lokal mieszkalny Nr  4  o pow. 37,39 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 2258/10000 położony w miejscowości Lubniewice, ul. Osadników Wojskowych 23 na działce nr ewid. 352 o pow. 0,0409 ha, obręb Lubniewice. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW Nr GW1U/00002925/1.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 grudnia 2013, 11:46:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 742