Uchwała nr XXXVI/257/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 24 października 2013w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w JarnatowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/257/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 24 października 2013


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w Jarnatowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne:
1. Lokal mieszkalny Nr  1  o pow.  69,80 m2, piwnica o pow. 10,00 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 94/1000 położony w miejscowości Jarnatów 37/16A na działce o nr ewid. 10/7 o pow. 0,1929 ha, obręb Jarnatów. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW Nr GW1U/00012438/3.
2. Lokal niemieszkalny - garaż o pow. 16,00 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 1/12, położony w miejscowości Jarnatów, na działce o nr ewid. 10/6 o pow. 0,1445 ha obręb Jarnatów, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW Nr GW1U/00003655/4.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 grudnia 2013, 11:44:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 873