NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/28/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2024w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr IV/28/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2024


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. 
Po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2023 r.,
2. sprawozdaniem finansowym za 2023 r.,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2023 r.,
4. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice,
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej,  udziela się Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2023 r.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr IV/28/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2024 r. (218kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 czerwca 2024, 13:21:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119