NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/26/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2024w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi LubniewicNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/26/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2024


w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Lubniewice za 2023 rok oraz po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska w Lubniewicach udziela Burmistrzowi Lubniewic wotum zaufania.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr IV/26/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2024 r. (213kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 czerwca 2024, 13:16:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94