NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/312/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 sierpnia 2023w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – działek o nr ewid. 832 i 837 w obrębie LubniewiceNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/312/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 sierpnia 2023


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – działek o nr ewid. 832 i 837 w obrębie Lubniewice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonych w obrębie Lubniewice, będących własnością Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:
1. działka o numerze ewidencyjnym 832 o pow. 1,2302 ha,
2. działka o numerze ewidencyjnym 837 o pow. 0,5733 ha.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLVII/312/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. (224kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 września 2023, 09:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200