NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/308/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 sierpnia 2023w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLVII/308/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 sierpnia 2023


w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. informacji o kandydacie na ławnika zgłoszonego w wyborach na kadencję 2024-2027, w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do przesłania Wojewódzkiemu  Komendantowi Policji łącznie z dzisiejszą uchwałą danych osobowych kandydata.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLVII/308/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. (217kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 września 2023, 08:50:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158