Uchwała nr XXIV/152/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 lutego 2021w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnychNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/152/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 4 lat, z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości lub ich części, wyszczególnionymi w załączniku do uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                   Przewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                               Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XXIV/152/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 lutego 2021 r. (252kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lutego 2021, 12:53:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67