Uchwała nr XXI/128/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 września 2020w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przetargową nieruchomości lokalowej w Jarnatowie, stanowiącej mienie komunalneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXI/128/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 września 2020


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przetargową nieruchomości lokalowej w Jarnatowie, stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokal mieszkalny nr 1 w budynku oznaczonym numerem 37/13 położonym w miejscowości Jarnatów, o powierzchni użytkowej 47,91 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz związany z nim udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu działki nr ewid. 12/1 o pow. 1068 m2, w wysokości 1/2.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW nr GW1U/00003634/1.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                              Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 września 2020 r. (173kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2020, 10:47:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90