Uchwała nr XIX/118/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 18 maja 2020w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gliśnie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubniewicach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 8 ust. 15, art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz §1 pkt. 1 i §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/118/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 18 maja 2020


w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gliśnie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubniewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 8 ust. 15, art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz §1 pkt. 1 i §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657), uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Tworzy się z dniem 1 września 2020 roku Punkt Przedszkolny w Gliśnie pod nr 23 wchodzący w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach.

§ 2.
Organizację punktu przedszkolnego, o którym mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§  3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski

Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 18 maja 2020 r. (436kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (1390kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2020.1372 z dnia 2020-05-19

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 maja 2020, 09:18:14)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (26 maja 2020, 09:12:13)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 284