Uchwała nr XIX/117/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 18 maja 2020w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w GliśnieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 poz.) w zw. z art. 89 ust. 1 i 3 oraz art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIX/117/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 18 maja 2020


w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Gliśnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 poz.) w zw. z art. 89 ust. 1 i 3 oraz art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Z dniem 31 sierpnia 2020 roku likwiduje się Oddział Przedszkolny w Gliśnie wchodzący w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach.
 
§ 2.
Dzieciom z miejscowości Glisno zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w ramach wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Gliśnie, który zostanie utworzony z dniem 1 września 2020 r. w miejscu i pod adresem dotychczasowego Oddziału Przedszkolnego.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 18 maja 2020 r. (443kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 maja 2020, 09:14:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222