Uchwała nr XIX/116/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 18 maja 2020w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w LubniewicachNa podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XIX/116/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 18 maja 2020


w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Uchwala się statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Traci moc:
1. Uchwała Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubniewicach
2. Uchwała Nr XXVI/191/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
3. Uchwała NR VI/43/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
4. Uchwała NR XV/122/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2016 r.  w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XIX/116/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 18 maja 2020 r. (330kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (1212kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2020.1371 z dnia 2020-05-19

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Kmita
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 maja 2020, 09:12:06)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (26 maja 2020, 09:11:40)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 233