Uchwała nr XIII/77/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 25 listopada 2019w sprawie uzupełnienia składu Komisji RewizyjnejNa podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i § 78 Statutu Gminy Lubniewice przyjętego uchwałą nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r.,(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003 r., nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/77/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 listopada 2019


w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i § 78 Statutu Gminy Lubniewice przyjętego uchwałą nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r.,(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003 r., nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Uzupełnia się skład Komisji Rewizyjnej powołanej Uchwała nr III/12/2018Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o radnego Grzegorza Kostańskiego .
 
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                            Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała nr XIII/77/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 listopada 2019 r. (448kB) pdf


metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 listopada 2019, 14:48:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120