Uchwała nr XII/75/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 października 2019w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w SulęcinieNa podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/75/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 października 2019


w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Sulęcinie

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.
Na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie w głosowaniu tajnym wybrany został:
Pan Żuk Janusz

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując do przesłania informacji o wybranym ławniku wraz z danymi Prezesowi Sądu Rejonowego w Sulęcinie.


                                                                             Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 października 2019, 09:47:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140