Uchwała nr XII/72/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 października 2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/72/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 października 2019


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącą mienie komunalne, położoną w obrębie 24 – Lubniewice, gmina Lubniewice o nr ewidencyjnym działki 770/4 i powierzchni 341 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej obejmującej działkę gruntu nr 764 przy ul. Spacerowej 23 w Lubniewicach. Dla nieruchomości o nr ewid. 770/4 Sąd Rejonowy w Sulęcinie prowadzi księgę wieczystą  KW  GW1U/00011481/2.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                            Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 października 2019, 09:40:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127