Uchwała nr XII/71/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 października 2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/71/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 października 2019


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na  bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących mienie komunalne, położonych w obrębie 24 – Lubniewice, gmina Lubniewice o nr ewidencyjnym działek 649/24 o powierzchni 327  m2 i 649/25 o powierzchni 116  m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej obejmującej działkę gruntu nr 650 przy ul. Piastowskiej 12 w Lubniewicach.
Dla nieruchomości oznaczonych nr ewid. 649/24 i 649/25 Sąd Rejonowy w Sulęcinie  prowadzi księgę wieczystą  KW  GW1U/00011595/4.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                            Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 października 2019, 09:36:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112