Uchwała nr XII/70/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 października 2019w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018., poz. 2068 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/70/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 października 2019


w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018., poz. 2068 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
Ulicy, zlokalizowanej na drodze wewnętrznej, będącej własnością osób fizycznych i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 859/6 i 861/1 obręb Lubniewice, nadaje się nazwę „ul. Miła”. Lokalizację przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (770kB) pdf

                                                                             Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2723.2019 z dnia 2019-10-10

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 października 2019, 09:31:42)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (11 października 2019, 09:33:32)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 121