Uchwała nr XII/73/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 października 2019w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/73/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 października 2019


w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) uchwala się co następuje:


§1.
Wyznacza się dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12 Panią Katarzynę Górczak.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 06 grudnia 2018r.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                             Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Górczak
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 października 2019, 08:48:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149