Uchwała nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 2 września 2019w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w LubniewicachNa podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 63 Statutu Gminy Lubniewice, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/66/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 2 września 2019


w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 63 Statutu Gminy Lubniewice, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1.
Ustala się Regulamin głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej Uchwały.
 
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (29kB) pdf                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 września 2019, 09:00:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138