Uchwała nr XI/61/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 2 września 2019w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w miejscowości GlisnoNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 9 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/61/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 2 września 2019


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w miejscowości Glisno

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 9 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Uznaje się za zasadną petycję mieszkańców miejscowości Glisno w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w miejscowości Glisno.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach zobowiązując go do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Jagiełło
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 września 2019, 08:23:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127