Uchwała nr XI/60/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 2 września 2019w sprawie powołania Skarbnika GminyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XI/60/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 2 września 2019


w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się co następuje:


§ 1.
Na wniosek Burmistrza Lubniewic z dniem 3 września 2019 roku powołuje się Panią Martynę Leszczyłowską na stanowisko Skarbnika Gminy Lubniewice.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Jagiełło
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 września 2019, 08:21:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277