Uchwała nr X/59/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 lipca 2019w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 1 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/59/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 lipca 2019


w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 1 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach z siedzibą Osiedle Słowiańskie 4, 69-210 Lubniewice, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.
W skład Zespołu wchodzą:
1) Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach, zwane dalej „Przedszkolem";
2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Lubniewicach, zwana dalej „Szkołą".

§ 3.
1. Zespół przejmuje wszystkie należności i zobowiązania Przedszkola i Szkoły.
2. Mienie Przedszkola i Szkoły staje się w całości mieniem Zespołu.
3. Pracownicy Przedszkola i Szkoły stają się pracownikami Zespołu.

§ 4.
Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5.
Organizację Zespołu określa statut stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.


                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward BiałekZałącznik nr 1 do uchwały (35kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (42kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Jagiełło
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 sierpnia 2019, 11:20:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153