Uchwała nr X/56/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 lipca 2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Lubniewicach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami)uchwala się co następuje:

Uchwała nr X/56/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 lipca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Lubniewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami)uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej, położonego w miejscowości Lubniewice, ul. Jana Pawła II 49, na działce o numerze ewidencyjnym  480 i powierzchni 622 m2, obręb 24 – Lubniewice, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1U/00002942/6.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 sierpnia 2019, 11:11:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137