Uchwała nr X/55/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 lipca 2019w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/55/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 lipca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości wyszczególnionej w załączniku do uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (30kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 sierpnia 2019, 11:09:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129