Uchwała nr VIII/47/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 24 czerwca 2019w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/47/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 24 czerwca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice w 2019 roku:
1. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Piaseczno, działka nr 1 znajdująca się na wysokości działki ew. nr 5308/7, 69-210 Lubniewice (mapka w załączniku), o długości linii brzegowej wynoszącej 100 m, funkcjonujące od 29 lipca do 27 sierpnia 2019 r.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 czerwca 2019, 14:38:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85